PROFIT BY REHAB

TOOL

Täyttämällä laskurimme kenttiin kaivon vuotuisen tuotantomäärän, sähkön hinnan, pumpun oletetun hyötysuhteen ja aleneman (uuden kaivon/nykyisen ja elvytyksen jälkeisen) laskurimme näyttää, minkä taloudellisen hyödyn saavutat säännöllisellä elvytyksellä, miten voit välttää vanhenemisesta aiheutuvat lisäkustannukset ja pidentää merkittävästi kaivosi elinkaarta.

Ennakoivan kunnossapidon strategioista tulee yhä tärkeämpiä keinoja vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Esimerkki:

Tiedot:

Vuosituotto m³/a: 500000
Energian hinta €/kWh: 0.37
Pumpun kokoaishyötysuhde (oletettu jälj.) %: 65
Pumppausteho m³/h: 25
Alenema ennen m: 35
Alenema jälkeen m: 20

Tulokset:

Energian tarve ennen kWh/m³: 0.37
Energian tarve jälkeen kWh/m³: 0.21
Kustannukset ennen €/m³: 0.14
Kustannukset jälkeen €/m³: 0.08
Kokonaiskustannukset ennen €/a: 67862.98
Kokonaiskustannukset jälkeen €/a: 38778.85
Taloudellinen hyöty €: 29084.13
Taloudellinen hyöty%: 42.86

 

(Käytä pilkkujen sijasta pisteitä!)

Formula Calculator
Tiedot: Tulokset:

PROFIT BY REHAB

TOOL

Täyttämällä laskurimme kenttiin kaivon vuotuisen tuotantomäärän, sähkön hinnan, pumpun oletetun hyötysuhteen ja aleneman (uuden kaivon/nykyisen ja elvytyksen jälkeisen) laskurimme näyttää, minkä taloudellisen hyödyn saavutat säännöllisellä elvytyksellä, miten voit välttää vanhenemisesta aiheutuvat lisäkustannukset ja pidentää merkittävästi kaivosi elinkaarta.

Ennakoivan kunnossapidon strategioista tulee yhä tärkeämpiä keinoja vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

 

Esimerkki

Tiedot:

Vuosituotto m³/a: 500000
Energian hinta €/kWh: 0.37
Pumpun kokoaishyötysuhde (oletettu jälj.) %: 65
Pumppausteho ennen m³/h: 25
Alenema ennen m: 35
Pumppausteho jälkeen m³/h: 25
Alenema jälkeen m: 20

 

Tulokset:

Energian tarve ennen kWh/m³: 0.37
Energian tarve jälkeen kWh/m³: 0.21
Kustannukset ennen €/m³: 0.14
Kustannukset jälkeen€/m³: 0.08
Kokonaiskustannukset ennen €/a: 67862.98
Kokonaiskustannukset jälkeen €/a: 38778.85
Taloudellinen hyöty €: 29084.13
Taloudellinen hyöty%: 42.86

 

(Käytä pilkkujen sijasta pisteitä!)

 

 

Formula Calculator Niiden arvot:

Tulokset: